چوب پلاست کف – هزينه هاي نصب :


 
 


مقاله اصلي رادر سايت شرکت پارس سازه الوند مطالعه کنيد


 


برآوررد هزينه هاي نصب چوب پلاست کف تابع موارد زير است : • نوع چوب پلاست کف

 • هزينه هاي مصالح زير سازي

 • هزينه کليپس و پيچ

 • دستمزد نصب زيرسازي في و پروفيل چوب پلاست

 • هزينه تهيه پروفيل چوب پلاست


نوع چوب پلاست کف :


چوب پلاست کف دو نوع است : • تايل چوب پلاست

 • کف پوش الواري چوب پلاست


تايل چوب پلاست :


تايل هاي چوب پلاست با ابعار 30*30 ( سانتي متر ) و 40*40( سانتي متر ) موجود ميباشند.


قيمت تايل چوب پلاست با زيره پلاستيکي در حال حاضر ( مرداد ماه سال 99 ) 470 هزار تومان ميباشد.


با توجه به اينکه نصب تايل ها به سهولت انجام ميشود ، نياز به نصاب در اجراي کف نميباشد و استفاده کننده غير حرفه اي نيز ميتواند تايل ها را نصب کند.


شايد فقط براي برش تايل ها در کناره ها احتياج به دستگاه برش و نصاب باشد.منبع عکس :سايت پينترست


کف پوش الواري چوب پلاست :

برآورد هزينه هاي هزينه هاي نصب چوب پلاست الواري به شرح زير ميباشد: ( کليه قيمت ها براي مرداد ماه سال 99 ميباشد) • هزينه تهيه پروفيل چوب پلاست:


پروفيل کف چوب پلاست به ضخامت 2?5 سانتي متر/ عرض 14?8 سانتي متر و طول شاخه 300 سانتي متر مورد استفاده قرار ميگيرد.


هزينه تهيه چوب پلاست کف مبلغ 367?000 تومان براي هر مترمربع ميباشد. • دستمزد اجرا:


دستمزد اجراي زيرسازي في و نصب چوب پلاست براي هر مترمربع 150?000 تومان ميباشد.هزينه نصب چوبپلاست بدون اجراي زير سازي 100?000 تومان ميباشد. • هزينه کليپس و پيچ :


براي هر مترمربع نصب چوب پلاست ، 25عدد کليپس و پيچ استفاده ميشود که هزينه آن براي هر متر مربع 25000 تومان ميباشد. • هزينه تهيه آهن آلات زيرسازي في :


جهت اجراي زيرسازي في چوب پلاست از قوطي في 4*4 ( سانتي متر ) استفاده ميشود.براي هر متر مربع ، حدود 3?5 متر طول ( معادل 9 کيلوگرم ) آهن ، مورد استفاده قرار ميگيرد.


هزينه تهيه آهن آلات زير سازي کاملا تابع قيمت روز آهن ميباشد و در حال حاضر و با توجه به قيمت 20?000 توماني براي هر کيلوگرم قوطي ، 180?000 تومان ميباشد.منبع عکس :سايت پينترست


در مجموع ميتوان مطالب فوق را بصورت زير دسته بندي کرد :


کف پوش تايل : هزينه تايل با زيره پلاستيکي مبلغ 470?000 تومان براي هر مترمربع ( هزينه نصب و زيرسازي ندارد و بر روي کف پوش سنگ يا سراميک انجام ميشود.)


کف پوش الواري : هزينه تهيه و اجرا ميلغ 722?000 تومان براي هر مترمربع( 367?000 تومان پروفيل/150?000 دستمزد/180?000 آهن آلات / 25?000 تمان کليپس و پيچ )


 


 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Javier Ross Malcolm Carlos پوني کوچولو Blackberries and I Heath Chris Matthew Melissa